En
Šta DAnas?

Izložbe

Sortiraj po:

Datum: od do

Ovo je tekst izložbi...
Loading…

Iza žice, izložba

03.05.2016 - 01.05.2017
Kastav

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja - Muzejska zbirka Kastavštine

Ta divna lebdeća stvorenja, izložba podvodnih fotografija

01.06.2016 - 18.05.2017
Rijeka

Prirodoslovni muzej Rijeka

Ta divna lebdeća stvorenja, izložba podvodnih fotografija

01.06.2016 - 18.05.2017
Rijeka

Riječka ribarnica

Stvar različitosti, izložba fotografija suvremenih interpretacija lika Morčića

16.02.2017 - 31.03.2017
Rijeka

Galerija Plavi salon

Inovacije, izložba

01.03.2017 - 01.04.2017
Rijeka

Galerija Mir junaka

Moj uoča je šiu za vurame - putovima vurmohara iz gornjeg toka rijeke Kupe, izložba

03.03.2017 - 03.04.2017
Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Lupino… New York 1985.-1989., izložba

09.03.2017 - 05.04.2017
Rijeka

Muzej grada Rijeke

Tvoja zemlja ne postoji, izložba

09.03.2017 - 26.03.2017
Rijeka

Mali salon

125 godina Fotokluba Zagreb, izložba

11.03.2017 - 05.04.2017
Rijeka

Muzej grada Rijeke

Louisa Drulhe: Kritički atlas interneta, izložba

16.03.2017 - 07.04.2017
Rijeka

Že(d)ne u atelieru, izložba

24.03.2017 - 07.04.2017
Rijeka

Galerija Juraj Klović

Izložba radova profesora Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci

03.04.2017 - 03.05.2017
Rijeka

Galerija Mir junaka

Skupna izložba novih članova HDLUR-a

05.04.2017 - 17.04.2017
Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Kostrenski kantunić, izložba fotografija ostataka tradicijske arhitekture u Kostreni

06.04.2017
Kostrena

Narodna čitaonica Kostrena sv. Lucija